Personvernerklæring

www.helifly.no brukar me cookies. Cookies er informasjonskapslar som lagrast i maskina di.
Vi bruker informasjonskapslar til analyse av nettstaden og til marknadsføring.

Informasjonkapslar gir oss ingen informasjon som kan knyte din bruk av nettstaden til deg som person. Vanlegvis vil nettlesaren din akseptere informasjonskapslar automatisk. Ønskjer du å endre dette, må du gjere det i innstilingane til nettleseren din. Ikkje alle nettsider fungerer optimalt når cookies er slått av.

Kor blir informasjonen lagra?


Vi bruker Google analytics til å samle og analysere brukardata (kor lenge er brukarane på nettsida, kva for sider er dei mest på osv.) Google lagrer denne dataen, og dei har eigne retningslinjer for personvern. Innebygd innhald frå andre nettstader: Artiklar på denne sida kan inkludere innebygd innhald (f.eks. videoar, bilde, artiklar osv.). Innebygd innhald frå andre nettstader oppfører seg på nøyaktig same måte som om den besøkande hadde besøkt nettstaden som det innebygde innhaldet kjem frå. Desse nettstadane kan samle inn opplysningar om deg, bruke informasjonskapslar eller bygge inn sporingssystem frå ein tredjepart og overvake kva du gjer via dette innebygde innhaldet. Dette omfattar også sporing av handlingane dine via det innebygde innhaldet dersom du har ein konto og er logga inn på nettstaden.

Personvernerklæring for kunder i Helifly AS

Behandlingsansvarlig

Daglig leder er på vegne av Helifly AS behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger:

Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og fødselsdato, hvilke produkter som den enkelte kunde abonnerer på: TV- og/eller bredbånd- abonnement.

Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med alle våre kunder.

Vi benytter også opplysningene for å kunne gi våre kunder informasjon, tilbud og service i forbindelse med kjøp via e-post, SMS og postutsendelser.

Grunnlag for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen.

Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen artikkel ART6(b)

Der hvor selskapets kunder har samtykket, gis informasjon, tilbud og service ifm. kjøp via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen ART6(a). Våre kunder kan når som helst trekke tilbake sitt samtykke til slik bruk.

Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysninger som våre kunder har gitt til oss i forbindelse med kjøp av våre tjenester.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

Sletting av personopplysninger

Opplysninger vi har mottatt ifm. med salg til våre kunder, lagres i 3,5 år.

Opplysninger fra våre kunder som vi, etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare, vil bli lagret i 5 år iht. lovens krav.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler våre kunders personopplysninger iht. personopplysningsloven og gjeldende forskrifter.

Våre kunder gjøres oppmerksom på at det kan kreves innsyn i, og flytting av egne personopplysninger, samt at det kan kreves retting eller sletting av opplysninger. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene. 

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer våre kunders personopplysninger ved både fysisk og virtuell tilgangskontroll.

Kontaktinformasjon

Henvendelse om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sendes skriftlig til følgende adresse: 

 

E-post: post@helifly.no

Fonnafly Helifly AS

Sandsvegen 134

4230 Sand

 

Sand, den 1.1.2021

Sverre Underbakke

Daglig leder