kraftselskaper

Fonnafly Helifly AS er med i alle ledd av kraftindustrien. Våre erfarne piloter hjelper med alt fra bygging av demninger, høyspentmaster og trekking av høyspentkabler til vedlikehold og inspeksjon av det langstrakte linjenettet i landet vårt. Ved linjebrudd etter sterk vind eller store snøfall rykker vi ut og befarer linjene for våre kunder. Selskapet vil stille med utstyr for fjerning av snø og is fra trør og fasetråder. Andre driftsfeil vil også kunne oppdages.

Linjebefaring foregår ved at man flyr i lav høyde over linjene, samtidig som det foretas registrering og fotografering av eventuelle avvik. Inspeksjonen gjennomføres med netteiers eller vår egen observatør i venstre framsete i helikopteret. Selskapet utfører også toppfotografering og termografering.

Fonnafly Helifly Kraftelskaper