privatsertifikat

Har du noen gang drømt om å kunne fly helikopter selv? Det er ingen uoverkommelig oppgave, og læringsprosessen er veldig interessant. Med et privatsertifikat har du mulighet til å kunne fly nær sagt hvor som helst. Denne fleksibiliteten er unik for helikoptre, og mange gjør seg nytte av den både i fritid- og jobbsammenheng.

Fonnafly Helifly AS helikopterskole tilbyr utdanning frem til PPL-H. Praksisen foregår primært ut fra basen vår på Kjevik i Kristiansand. Teorien er for det meste nettbasert og tas i samarbeid med Luftfartsskolen. Skolehelikopteret er Robinson R-44. I løpet av utdanningen vil du også kunne få være med på oppdrag som vi har, bl.a lasteflyging. Det gir et innblikk i hvordan kommersielle helikopteroperasjoner utføres.

Det begynner med at du besøker en flylege som vurderer om du er helsemessig skikket. Deretter er det er fordel å ha kommet et godt stykke i teorien før en begynner å fly.  Det vil gjøre at en har mer igjen for hver helikoptertime. Gjennom teknisk kurs lærer du alt du trenger å vite om helikopteret du skal fly. Selve praksisen består av å lære å beherske helikopteret under normale operasjoner, navigasjonsturer, soloturer og mye nødprosedyrer. Når du er klar er det på tide med oppflyging, der en kontrollant fra Luftfartstilsynet sjekker dine teoretiske og praktiske ferdigheter. Hele opplæringen kan ta 2-3 måneder, avhengig av hvor mye tid du kan investere. Normal progresjon er ca 12 måneder.

Kostnadene til et helikoptersertifikat vil variere med individuell progresjon. Man kan tidligst fly opp til et PPL-H med minimum 45 timers erfaring, men det er vanlig at man trenger flere timer før man er klar for oppflyging. Et sted mellom 60-70 timer er ikke uvanlig. Som elev vil du få tilbakemeldinger hele veien, og være godt informert om din progresjon. I tillegg til nedenfornevnte vil det påløpe gebyr for utstedelse av helikoptersertifikatet.

En kostnadskalkyle basert på 55 helikoptertimer vil være som følger:

Flylegesjekk klasse 2

   1.855,-

 

Teori

 12.350,-

 Inkl. teorikurs hos Luftfartsskolen

Gebyr teoretisk prøve

2.200,-

 

Teknisk kurs R-44

   4.500,-

 

45 flytimer à 6000,-

270.000,-

 Individuelle forskjeller vil forekomme

10 flytimer solo à 5000,-

 50.000,-

 Minimumskrav

Oppflyging

   7.500,-

 Basert på 1.5 time flytid

Gebyr til kontrollant

   2.500,-

 I tillegg kan reisekostnader påløpe

Totalt

350.905,-

 

Kontakt oss dersom du ønsker mer info eller har lyst til å begynne å fly helikopter.