Betingelser

Det er mange forhold knyttet til kjøp av helikoptertjenester som du som kunde bør kjenne til. Nedenfor følger en kort beskrivelse av vilkår som gjelder for bl.a. bestilling, betaling, kansellering, værforbehold, oppmøte, landingstillatelse, fototillatelse, bagasje, forsikringer m.v.

Bestilling - Telefon 6495 6495 Hele døgnet. Men vi foretrekker at du bruker mail.

Du må gjerne bestille helikopter pr. telefon. Men vi foretrekker at du sender oss en mail via kontaktskjemaet vårt. For turer medavgang/oppmøte et annet sted enn vår base kreves imidlertid skriftlig bekreftelse av bestillingen. Bruk gjerne vårt kontaktskjema.

Reservering

Dersom du ønsker å reservere helikopter for et oppdrag uten endelig bekreftelse, aksepterer vi bestillingen uten garanti. Dette innebærer at eventuelle skriftlige bestillinger vi mottar for samme tidsrom vil gå foran. Vi vil imidlertid først undersøke om du vil bekrefte din reservasjon, og din bestilling vil i tilfelle komme først.

Kansellering

Du kan kostnadsfritt kansellere en bestilling inntil to uker før oppdraget. Etter dette forbeholder vi oss retten til å beregne et avbestillingsgebyr på 15% av avtalt pris, avhengig av om vi har fått andre oppdrag på helikopteret eller har måttet avvise andre kunder som følge av din reservasjon.

Betaling

Representerer du et firma eller en organisasjon utsteder vi faktura med 15 dagers kreditt. Er du privatperson ber vi om at turen gjøres opp kontant eller med kort ved oppmøte. Vi har betalingsterminal, men gi beskjed på forhånd hvis du vil betale med bankkort.

Værforbehold

Ethvert oppdrag er forbundet med værforbehold. Det kan være for lavt skydekke, for dårlig sikt, isingsforhold eller for sterkvind til at oppdraget kan gjennomføres. Ved kansellering grunnet slike forhold belastes du som kunde selvfølgelig ingenting. Vi kan imidlertid heller ikke yte noen kompensasjon for kanselleringen.

Bagasje

Det er viktig for oss å presisere at vi må informeres om eventuell bagasje på forhånd, både med tanke på omfang og vekt. Dette har betydning bl.a. for drivstoffberegninger og andre forhold rundt planlegging av flygningen.

Priser

For oppdrag som beregnes pr. time, faktureres det for flytid. Når du beregner kostnad etter timepris, husk da at betaling beregnes fra helikopteret tar av fra vår base og til det har landet der igjen. Mva. på tjenester som f.eks. helikoptertaxi, sightseeing, rundflygning o.l. er 12%. For øvrige tjenester er satsen 25%.

Landingsavgift

For landing på flyplasser påløper landingsavgift (også kalt startavgift).

Ventetid

Vi venter inntil to timer kostnadsfritt. For venting utover to timer beregnes pris etter helikoptertype. Ved overnatting inngås nærmere avtale.

Landingstillatelse

For landing på plass som ikke disponeres av Helifly AS kreves grunneiers skriftlige tillatelse. Det er ikke tilstrekkelig med brukers eller leietakers tillatelse. Ved landing på f.eks. en kommunal idrettsplass er det ikke tilstrekkelig å innhente idrettslagets tillatelse dersom de ikke også er eier av plassen.

Bilder fra luften

Det er forbudt å ta bilder fra luften uten tillatelse fra myndighetene. Dette kalles fotolisens og kan innhentes fra Nasjonalsikkerhetsmyndighet (NSM). Nærmere informasjon og søknadsskjema finnes på www.nsm.stat.no Tillatelse til et enkeltstående oppdrag begrenset i tid og omfang kan normalt innhentes fra NSM pr. telefon eller faks.

Flygning om natten og i mørket

For flygning av passasjerer om natten kreves helikopter med to motorer. Dette tilbys pr. i dag ikke av Fonnafly Helifly, men vi er gjerne behjelpelig med å finne operatører som kan dekke et eventuelt slikt behov.

Forsikring

Fonnafly Helifly har selvfølgelig alle lovpålagte tredjemannsforsikringer, samt forsikringer for passasjerer, bagasje og last.

Sikkerhet

Helikoptre og piloter er underlagt streng kontroll fra Luftfartsmyndighetene. Sikkerhet er en grunnleggende betingelse for vår virksomhet, og flysikkerheten er alltid et overordnet hensyn.
(Se Flysikkerhetsforum for operatører av innlandshelikoptre FSF).