FONNAFLY HELIFLY AS

Fonnafly Helifly AS er et helikopterselskap som tilbyr alle typer helikoptertjenester i hele Sør-Norge. 

Våre kunder er privatpersoner, små bedrifter og store selskaper — slik som forskningsinstitusjoner, myndigheter, kraftselskaper, olje & gass, film- og fotoproduksjon, telekom m.m.

Fonnafly Helifly AS har egen helikopterskole ( ATO ) og eget verksted for vedlikehold (PART-145). Selskapet innehar alle rettigheter fra Luftfartstilsynet

FONNALFY HELIFLY AS helikopter